Etapele premergătoare examinării de medicina muncii și a eliberării fisei de aptitudine

În momentul în care angajatorul decide să încheie un contract de munca cu viitorul angajat, trebuie să îl trimită pe acesta la examinarea de medicina muncii. În vederea acestui demers, angajatorul completează fisa de solicitare de examinare medicală pe care în final o datează și o stampilează.

Angajatul se va adresa medicului de familie pentru a i se elibera o adeverință în care se menționează dacă persoana este / nu este în evidență cu boli cronice sau boli transmisibile, în caz afirmativ se vor menționa care sunt acestea și tratamentul recomandat.

Persoana care urmează să fie angajată se va prezenta la medicul de medicina muncii cu adeverința de la medicul de familie, cu solicitarea de examinare medicală din partea angajatorului și cartea de identitate (sau copie).

Ulterior se efectuează examinarea de medicina muncii conform anexei din Legea 355/2007 cu eliberarea fisei de aptitudine.

 

RODOCTOR MEDICAL CENTER vă oferă un pachet complet care include examenul clinic medical și evaluarea psihologică la prețuri accesibile. Atât evaluarea psihologica cât şi examenul clinic medical se pot realiza la sediul firmei beneficiare în condițiile în care există un spațiul adecvat în care să se deruleze aceste activități, cât şi la sediul nostru.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon