RODOCTOR MEDICAL CENTER, aliatul sănătății dumneavoastră

Medicina internă este specialitatea care se ocupă cu diagnosticul, tratamentul și prevenirea bolilor care afectează unul sau mai multe organe interne (inimă, plămâni, ficat, tub digestiv, splină, sânge, rinichi, metabolism, articulații, schelet osos) ea privind organismul ca un tot unitar și se ocupă de diagnosticarea și tratamentul majorității bolilor de care suferă adulții (peste 18 ani).  

Ecografia abdominală generală este o metodă imagistică medicală de diagnostic bazată pe ultrasunete folosită pentru a vizualiza diferite structuri/organe din cavitatea abdominală, arătând dimensiunea, forma şi consistenta organelor. Ecografia permite determinarea dimensiunilor, evaluarea structurii interne a organelor şi evidentierea unei leziuni, pe baza imaginilor obţinute în timp real.

Ecografia tiroidiană este o metodă imagistică de explorare a glandei tiroide, fiind considerată actualmente cea mai accesibilă metodă de investigație a parenchimului tiroidian. Această investigație descrie structura internă a glandei tiroide și anatomia regională fără a folosi radiații ionizante sau substanțe de contrast iodate.

Medicina muncii : Conform legislației în vigoare, HG nr. 355/2007 completată cu HG nr.1169/2011, angajatorii din orice domeniu de activitate, atât din sectorul privat cât și din cel public, sunt obligați să respecte reglementările privind supravegherea sănătății și securității lucrătorilor.

Psihologia muncii se referă la activitatea de muncă a oamenilor, adică la modul în care oamenii fac față sarcinilor care le revin: aptitudini, competentă, analiza muncii, analiza posturilor, recrutare și selecție de personal, evaluarea performantelor profesionale, managementul performanței, stres ocupațional etc.

Instruire prim ajutor : În conformitate cu Legea nr 319/ 2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă. În cadrul acestor cursuri periodice, angajații sunt instruiți privind măsurile de prim ajutor ce trebuiesc acordate persoanelor accidentate la locul de muncă, până la sosirea serviciilor medicale specializate - ambulanța

Ecografia Doppler o metodă utilă de diagnostic în patologia vasculară

Ecografia Doppler este o investigație imagistică non-invazivă, neiradiantă şi nedureroasă, realizată cu ajutorul ultrasunetelor, care presupune măsurarea vitezei fluxului sangvin din artere și vene, vizualizarea morfologiei acestora, precum și identificarea situațiilor patologice, cum ar fi prezența trombilor (a cheagurilor), prezenţa ateromatozei vasculare (prezența plăcilor ateromatoase la nivelul pereților arteriali). Ecografia Doppler se utilizează pe scara largă, se utilizează acolo unde există punctul de interes vascular, la nivelul membrelor superioare și inferioare, la nivelul cordului, cervical, abdominal etc. ...

Ecografia tiroidiană

Glanda tiroidă reglează multe dintre funcțiile organismului, având un rol major în starea de sănătate a individului. Pe parcursul vieții, funcția tiroidiană prezintă fluctuații în activitatea hormonală. Ecografia este metodă imagistică de explorare a glandei tiroide, fiind considerată actualmente cea mai accesibilă metodă de investigație a parenchimului tiroidian.

În cadrul RODOCTOR MEDICAL CENTER din incinta Policlinicii APACA (cabinet 23A), prețul ecografiei tiroidiene cu interpretare și cu recomandările aferente este de 100 lei. ...

Ecografia abdominală generală

Ecografia abdominală generală este o metodă imagistică medicală de diagnostic bazată pe ultrasunete folosită pentru a vizualiza diferite structuri/organe din cavitatea abdominală, arătând dimensiunea, forma și consistența organelor. Ecografia abdominală permite determinarea dimensiunilor, evaluarea structurii interne a organelor și evidențierea unei leziuni, pe baza imaginilor obținute în timp real.

În cadrul RODOCTOR MEDICAL CENTER din incinta Policlinicii APACA (cabinet 23A), prețul ecografiei abdominale cu interpretare și cu recomandările aferente este de 100 lei. ...

Medicina muncii un obiectiv primordial al angajatorului

Examenele medicale au ca scop evaluarea aptitudinii în muncă a salariatului în relație cu starea sa de sănătate și postul de lucru ocupat. Pe tot parcursul vieții sale profesionale, un salariat este supus regulat examenelor medicale. Aceste examene sunt obligatorii, examene complementare sau la cererea salariatului, a angajatorului, sau a medicului de medicina muncii.

Examene obligatorii sunt : examenul medical la angajare; examenul medical periodic; examenul medical la reluarea munciiExamenul medical se finalizează prin completarea de către medicul de medicina muncii a fisei de aptitudine în două exemplare: unul pentru angajator și unul pentru angajat. ...

Etapele premergătoare examinării de medicina muncii și a eliberării fisei de aptitudine

În momentul în care angajatorul decide să încheie un contract de munca cu viitorul angajat, trebuie să îl trimită pe acesta la examinarea de medicina muncii. În vederea acestui demers, angajatorul completează fisa de solicitare de examinare medicală pe care în final o datează și o stampilează.

Persoana care urmează să fie angajată se va prezenta la medicul de medicina muncii cu adeverința de la medicul de familie, cu solicitarea de examinare medicală din partea angajatorului și cartea de identitate (sau copie).  ...

Psihologia muncii

Psihologia Muncii se referă la activitatea de muncă a oamenilor, adică la modul în care oamenii fac faţă sarcinilor care le revin: aptitudini, competență, analiza muncii, analiza posturilor, recrutare și selecție de personal, evaluarea performantelor profesionale, managementul performantei, stres ocupațional etc.

Evaluări psihologice pentru profesii care implică riscuri: lucru la înălțimelucru în condiții de zgomot; lucru în condiții de izolare; lucru în tură de noapte; munca în rețelele de înaltă, medie şi joasă tensiune, aflate sau nu sub tensiune; radiații ionizante; manipulare de substanțe toxice...

Supravegherea stării de sănătate în relație cu munca, obiectiv principal în medicina muncii

Supravegherea sănătății lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenția, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor. Examene medicale obligatorii : examenul medical la angajare; examenul periodic; examenul medical la reluarea muncii.

Documente necesare obținerii examenului medical la angajare: fișa de solicitare a examenului medical la angajare; fișa de identificare a factorilor de risc profesional;

...

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon