Instruire prim ajutor

În conformitate cu Legea nr 319/ 2006 a Securităţii şi Sănătăţii în Muncă.

În cadrul acestor instruiri periodice, angajații sunt instruiți privind măsurile de prim ajutor ce trebuiesc acordate persoanelor accidentate la locul de muncă, până la sosirea serviciilor medicale specializate - ambulanța. Primul ajutor trebuie oferit persoanei accidentate în condiții de siguranță, atât față de aceasta cât și față de salvator, astfel încât, orice acțiune întreprinsă să nu reprezinte o cauză suplimentară de vătămare pentru victimă sau, mai mult, să nu reprezinte un risc pentru cel care oferă ajutorul.

Instruirea de prim ajutor stabileste succesiunea de gesturi și acțiuni, prin care angajații constată accidentul, delimitează zona, limitează pe cât posibil accidentul, anunță superiorii și serviciile de salvare, ajută victimele până la sosirea serviciilor medicale specializate.

Instruirile de prim ajutor periodice sunt personalizate în funcție de profilul de activitate al instituției.

Instruirea de prim ajutor este realizată de medicul de medicina muncii cu dublă specialitate de medicină internă.

Structura acestora cuprinde:

• O parte teoretică, de inițiere în evaluarea scenei accidentului și a victimelor acestuia și în stabilirea succesiunii de acțiuni și manevre pentru menținerea în viață a victimelor

• O parte practică, de exersare individuală pe manechin

În urma efectuării cursului de prim ajutor, se eliberează ADEVERINTĂ DE PARTICIPARE la instruire pentru acordarea primului ajutor.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon