Psihologia muncii

Psihologia muncii și organizațională este o ramură aplicativă a psihologiei care studiază relația OM-ORGANIZATIE, comportamentul organizațional, condițiile psihologice de muncă, consecințele muncii.

Psihologia Organizațională se referă la comportamentul individual/colectiv al oamenilor, în relație cu organizația.

Psihologia Muncii se referă la activitatea de muncă a oamenilor, adică la modul în care oamenii fac faţă sarcinilor care le revin: aptitudini, competență, analiza muncii, analiza posturilor, recrutare și selecție de personal, evaluarea performantelor profesionale, managementul performantei, stres ocupațional etc.

Evaluarea psihologică este parte componentă a examenului medical realizat la angajare/control periodic/schimbare funcție, efectuat de un medic de medicina muncii. Fiecare angajator are responsabilitatea legală de a asigura realizarea evaluării psihologice pentru angajații săi, în funcție de domeniul de activitate al firmei și de condițiile speciale ale postului (lucrul în condiții de tură de noapte, lucrul la înălțime, personal care conduce mașina de serviciu etc.)

În acest domeniu sunt incluse testări și evaluări psihologice ale aptitudinilor cu ocazia angajării sau periodic în conformitate cu Legea 319/2006 și HG nr.355/2007.

Evaluări psihologice pentru profesii care implică riscuri:

Avize psihologice obligatorii pentru:

  • personal cu funcții de decizie;
  • cadre didactice;
  • personal care în cadrul activității profesionale conduce utilaje, vehicule de transport intra uzinal și/sau mașina instituției;
  • admiterea în Instituțiile de Învățământ Superior.

RODOCTOR MEDICAL CENTER vă oferă un pachet complet care include examenul clinic medical și evaluarea psihologică la prețuri accesibile. Atât evaluarea psihologică cât şi examenul clinic medical se pot realiza la sediul firmei beneficiare în condițiile în care există un spațiul adecvat în care să se deruleze aceste activități, cât şi la sediul nostru.

Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon