Supravegherea stării de sănătate în relație cu munca, obiectiv principal în medicina muncii

OBIECTIVELE SUPRAVEGHERII STĂRII DE SĂNĂTATE ÎN RELAŢIE CU MUNCA

Supravegherea sănătății lucrătorilor reprezintă totalitatea serviciilor medicale care asigură prevenția, depistarea, dispensarizarea bolilor profesionale și a bolilor legate de profesie, precum și menținerea sănătății și a capacității de muncă a lucrătorilor.

Punerea în aplicare a reglementarilor legislative în ceea ce privește:

 • stabilirea aptitudinii în muncă, capacitatea salariatului din punct de vedere medical de a desfășura activitatea la locul de muncă;

 • supravegherea sănătății salariaților faţă de expunerea la factorii de risc profesional.

Promovarea sănătății la locul de muncă, în cadrul acțiunilor de sănătate publică.

STABILIREA APTITUDINII MEDICALE

Documentele legale obligatorii pentru stabilirea aptitudinii medicale sunt:

 Examene medicale obligatorii:

 • Examenul medical la angajare pentru salariații care :

  • urmează a fi angajați cu contract de muncă pe perioadă determinată sau nedeterminată;

  • își schimba locul de muncă sau sunt detașați în alte locuri de muncă ori alte activități dacă se schimbă condițiile de muncă;

  • își schimbă meseria sau profesia;

  • reîncep activitatea după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de munca având expunere la factorii nocivi, sau de un an, în celelalte situații.

Scopul examenului medical la angajare :

 • stabilirea aptitudinii pentru profesia/ funcția și locul de muncă desemnat;

 • stabilirea compatibilității/ incompatibilității dintre eventuale afecțiuni și viitorul loc de muncă;

 • existența/inexistența unei afecțiuni ce pune în pericol securitatea celorlalți angajați, securitatea unității sau calitatea produsului.

Documente necesare obținerii examenului medical la angajare:

 

 • Examenul periodic se efectuează tuturor salariaților odată pe an și la 6 luni în sectorul alimentar. Frecvența poate fi modificată la propunerea medicului de medicina  muncii.

Scopul examenului periodic :

 • confirmarea/ infirmarea aptitudinii în muncă pentru profesia/ funcția și locul de muncă pentru care s-a făcut angajarea;

 • diagnosticarea bolilor profesionale, a celor legate de profesie sau a celor ce constituie risc pentru sănătatea salariatului, sau pentru securitatea unității.

Documente necesare obținerii examenului periodic

 

 • Examenul medical la reluarea muncii se efectuează după o întrerupere a activității de minimum 90 de zile, pentru motive medicale, sau de 6 luni, pentru orice alte motive, în termen de 7 zile de la reluarea muncii.

Scopul examenul medical la reluarea muncii :

 • confirmarea aptitudinii lucrătorului pentru exercitarea profesiei avute anterior sau noii profesii la locul de muncă respectiv;

 • stabilirea unor măsuri de adaptare a locului de muncă;

 • reorientarea spre un alt loc de muncă.

Documente necesare : fişa de Identificare a Factorilor de Risc Profesional.

Examenul medical se efectuează în termen de maxim 7 zile de la reluarea muncii.

 

EXAMENE MEDICALE LA SOLICITAREA MEDICULUI DE MEDICINA A MUNCII

Examenul medical de adaptare are ca scop :

 • completarea examenului medical la angajarea în muncă, în condițiile concrete noilor locuri de muncă;

 • ajutor pentru organismul celor angajați pentru adaptarea la noile condiții;

 • depistarea unor cauze medicale ale neadaptării la noul loc de muncă şi recomandarea măsurilor pentru înlăturarea acestora.

Examen medical de adaptare se efectuează la solicitarea medicului de medicina a muncii în prima lună de la angajare.

 

Concluziile examenelor medicale stabilite conform prevederilor legale sunt înscrise în Fisa de aptitudini și pot fi :

 • apt” - capacitatea medicală a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă;

 • apt condiționat” - capacitatea medicală a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă dar numai în condițiile respectării recomandărilor de tip medical făcute de către medicul de medicina a muncii. Medicul de medicina a muncii face recomandări de tip medical, aptitudinea fiind condiționată de respectarea acestora. În cazul recomandării unui examen de specialitate, medicul împreună cu ierarhia directă trebuie să urmărească realizarea controlului medical de specialitate de către salariat și să-i ceară prezentarea rezultatelor acestuia.

La recomandarea medicului de medicina a muncii în astfel de cazuri, se caută soluții de identificare a posturilor compatibile cu recomandările de pe fisa de aptitudine. În caz de refuz al salariatului de ocupare a unui post compatibil cu recomandările de pe fișa de aptitudine, ca măsură de protecție a salariatului, angajatorul poate modifica temporar locul de muncă și felul muncii, fără consimțământul salariatului.

 • inapt temporar” - incapacitatea medicală a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă, până la reevaluarea sănătății de către medicul de medicina muncii.

Situație în care lucrătorul se află temporar, din cauza unei boli, respectiv situația de incapacitate medicală privind desfășurarea activității la locul de muncă în profesia/ funcția pentru care se solicită examenul medical de medicina muncii; în acest caz medicul de medicina muncii stabilește inaptitudinea temporară până la dispariția cauzei medicale.

 • inapt” - incapacitatea medicală permanentă a lucrătorului de a desfășura activitatea la locul de muncă în profesia/funcția pentru care se solicită examenul medical privind aptitudinea în muncă.

În toate cazurile (excepție angajarea) o copie a documentului se va păstra la fișa de instruire individuală privind securitatea și sănătatea în muncă - până la data următorului control medical.

 

Promovarea sănătății la locul de muncă se derulează în cadrul :

 • examenului medical periodic, prin activități de consiliere privind sănătatea și igiena ocupațională pentru adaptarea la muncă a salariaților (medicii fac recomandări salariatului privind: regimul sănătos de viață, sfaturi dietetice, i se explică efectele nocive ale tutunului, alcoolului, zgomotului etc); depistarea ale bolilor cronice (exemplu : diabet zaharat, hipertensiunea arteriala, dislipidemie, etc).
 • acțiunilor de sănătate publică, prin acțiuni de educație sanitară privind principalele cauze de morbiditate la nivel național și în întreprindere; acțiuni de informare a salariaților cu privire la sănătatea și securitatea în muncă; acțiuni profilactice prin campanii de vaccinare.

Educația sanitară are ca scop sensibilizarea salariaților asupra unor cauze de morbiditate, stil de viață sănătos etc.

Acțiunile de informare a salariaților cu privire la sănătatea și securitatea în muncă, se fac în cadrul:

 • examenului medical periodic, de către medicul de medicina a muncii (flyere, broșuri, pliante);
 • campaniilor de comunicare cu teme de sănătate;
 • prelucrării de procese verbale privind cercetarea evenimentelor produse;
 • ampaniilor de comunicare cu teme de securitate (afișe, flash-uri, emailuri etc);
 • reuniunilor periodice pe teme de securitate a muncii;
 • instruirii periodice în domeniul securității și sănătății în muncă a salariaților;
 • examenului medical periodic, de către medicul de medicina a muncii (flyere, broșuri, pliante).

Campaniile de vaccinare :

 • vaccinarea misionarilor înainte de plecarea în misiuni cu respectarea indicațiilor de vaccinare ale țărilor de destinație;
 • vaccinări antigripale anuale (în luna octombrie și noiembrie ale fiecărui an) în corelare cu campania națională. Cadrele medicale se vor deplasa în locurile puse la dispoziție de către angajator pentru efectuarea vaccinărilor.

 

RODOCTOR MEDICAL CENTER vă oferă un pachet complet care include examenul clinic medical și evaluarea psihologică la prețuri accesibile. Atât evaluarea psihologică cât şi examenul clinic medical se pot realiza la sediul firmei beneficiare în condițiile în care există un spațiul adecvat în care să se deruleze aceste activități, cât şi la sediul nostru.

Locaţia

RODOCTOR MEDICAL CENTER
Bulevardul Iuliu Maniu, Nr 7, incinta APACA, Corp I, Parter
Bucuresti, Sector 6
România
44° 26' 0.7548" N, 26° 3' 6.0876" E
RO
Twitter icon
Facebook icon
Google icon
LinkedIn icon